Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan klanten en potentiële klanten. Orcon BV besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens; onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Orcon BV.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt