Extra subsidie op geselecteerde Orcon woonhuisventilatoren!

Huiseigenaren die twee of meer energiebesparende (isolerende) maatregelen willen laten uitvoeren in hun huis, kunnen vanaf 2 september a.s. aanspraak maken op een subsidie tot maximaal 10.000 euro. Deze geldt naast de isolatie ook voor een aanvullende maatregel zoals ventilatie. Deze subsidie is dan ook van toepassing op diverse van onze ventilatieoplossingen en producten, zoals de HRC-EcoMax en MaxComfort balansventilatie en de MVS-15 RH CO2B (MAX) mechanische ventilatie.

Ventilatie
Nadat er voldaan is aan de noodzaak voor goede isolatie kan een verbetering of vervanging van het ventilatiesysteem (deels) worden vergoed door middel van deze subsidie regeling. Hier valt ook de toepassing van het HRC-EcoMax of HRC-MaxComfort balansventilatiesysteem met warmteterugwinning onder. Tevens is er in het geval van mechanische ventilatie mogelijkheid tot subsidie wanneer er (meerdere) Orcon CO2-sensoren worden toegepast in de woning. Deze zijn o.a. los beschikbaar of als set in de MVS-15 RH CO2B (MAX).

Vanaf 15 augustus 2019
De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat de eindgebruiker subsidie kan aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. Deze subsidie kan aangevraagd worden vanaf 2 september 2019. Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) met isolatie wordt uitgebreid.

Voorwaarden
Let wel dat de subsidie voor de ventilatieproducten dus alleen aan te vragen is indien er eerst voldaan is aan de vraag voor twee (of meer) nieuwe energiebesparende (isolerende) maatregelen. Daarnaast komt de eindgebruiker alleen in aanmerking voor deze subsidie als de woning het eigendom én hoofdverblijf is, of als deze het hoofdverblijf wordt na renovatie. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de exacte maatregelen die getroffen worden.

Bekijk ook de overige voorwaarden die voor deze subsidie gelden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt