Veilige en gezonde ventilatie in scholen dankzij de Orcon WTU balansventilatiesystemen

Het belang van voldoende frisse lucht en goede ventilatie is nog nooit zo duidelijk aanwezig geweest als nu. Voor de renovatie van de openbare basisschool De Gezellehoek in Roosendaal is het WTU balansventilatiesysteem van Orcon toegepast. Bijzonder aan dit systeem is dat het risico op de verspreiding van ziekteverwekkers, zoals het coronavirus, door het verversen van de lucht in een ruimte wordt verkleind. 

Van het coronavirus is bekend dat besmetting onder andere plaatst kan vinden via druppels in de lucht. Deze druppeltjes of aerosolen zijn kleiner dan 10μm en kunnen makkelijk met een luchtstroom meegevoerd worden. Een goedwerkend ventilatiesysteem is effectief in het afvoeren van de aerosolen. Door het afzuigen van de besmette lucht wordt de kans op besmetting via de lucht verkleind.

Voor de renovatie van de basisschool in Roosendaal is gebruikgemaakt warmteterugwinunits (WTU) van Orcon. Dit is een mechanische ventilatie met een zeer hoge capaciteit (ruim boven de voorgeschreven Frisse Scholen eis) en warmteterugwinning op basis van een warmtewisselaar. In de warmtewisselaar wordt de warmte uit de ‘vervuilde’ lucht van binnen overgedragen aan de ‘verse’ lucht van buiten zonder dat de luchtstromen zich kunnen vermengen. In de Orcon WTU (WarmteTerugwinUnit) wordt bovendien met een enthalpiewisselaar naast warmte ook vocht teruggewonnen. Een enthalpiewisselaar is een poreus membraam.

De luchtmoleculen kunnen niet door het membraam heen maar de waterdampmoleculen wel. Een luchtmolecuul heeft de grote van 0,37nm terwijl een waterdampmolecuul slechts een grote heeft van 0,26nm. Dat verschil is precies genoeg om alleen de waterdampmoleculen door te laten. Virussen zijn echter tussen de 30 en 90nm groot en daarmee ongeveer 100 keer groter dan de waterdampmoleculen. Hierdoor zijn virussen niet in staat om door het materiaal van de warmtewisselaar heen te dringen. Daarom is het aannemelijk dat een WTU met enthalpiewisselaar veilig kan worden toegepast om een gebouw te ventileren.

Kortom het coronavirus is niet in staat om door een warmtewisselaar binnen te dringen. Dit wordt tevens bevestigd door onderzoeken van ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) die afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Een onderzoek van Gaontech naar partikelgroottes en permeabiliteit van virussen bevestigt de werking van de enthalpiewisselaar.

De drie onderzoeken die het gestelde in het persbericht onderbouwen, zijn wetenschappelijk gestaafd, openbaar en te raadplegen. Bekijk hier de volledige referentiecase.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt