Verwijderingsbijdrage op ventilatiesystemen

De VLA, branchevereniging voor leveranciers van luchttechnische apparaten, heeft haar leden geadviseerd om vanaf 1 juli een verwijderingsbijdrage te heffen over de verkochte producten. Op die manier voldoen de VLA-leden aan de regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA), een wet die in 2014 al is ingegaan.

AEEA-regeling

De regeling AEEA is erop gericht om de hoeveelheid elektronisch afval te reduceren, om zo het milieu te sparen. De regeling houdt producenten van ventilatiesystemen verantwoordelijk voor het beheer van het product in de afvalfase. Dat betekent dat de producent het product moet laten verwijderen. De verwijderingsbijdrage vormt een deel van de verwijderingskosten die de producent maakt.

Verwijderingsbijdrage vanaf 1 juli

Bij ingang van de wet in februari 2014 oordeelde de Stichting Verwijdering Centrale Ventilatoren (SVCV) dat de regeling alleen gold voor ventilatie-apparatuur tot 150 m3/h. Dat blijkt echter niet zo te zijn. Daarom is Orcon vanaf 1 juli 2018 verplicht om een verwijderingsbijdrage van € 0,05 per kilo te heffen, met een maximum van € 47,50 per apparaat. Orcon gaat deze verwijderingsbijdrage per 1 oktober 2018 doorberekenen.

Wecycle

De uitvoering van de recycling wordt door de Stichting Metalektro Recycling (SMR, waar de SVCV in 2015 mee gefuseerd is) uitbesteed aan Wecycle. Wecycle heeft in 2017 samen met haar inzamelpartners maar liefst 107 miljoen kilo elektronisch afval ingezameld. Orcon is blij dat ze door middel van de verwijderingsbijdrage een bijdrage kan leveren aan het inzamelen van oude elektronische apparaten, en dat zo het milieu beter gespaard wordt.

Voor meer informatie over de regeling AEEA kunt u hier terecht.

< Terug

Orcon